Welcome to wanhu industry's official website!
中文 英语 西班牙语 法语

轻型平板

返回

WH-驰虎

产品详情

发动机:    150风冷发动机
车   架:    40mm*60mm矩管车架
车   厢:    1.6m*1.1m整体边板
钢   板:    6片
后   桥:    半浮长安后桥
轮   胎:    4.50-12三轮互换

在线服务

  • 微博
  • 人人
  • +86-23-47632668 电话
  • QQ

24小时在线服务电话 :+86-23-47632668

技术创新