Welcome to wanhu industry's official website!
中文 English El español Français

客车系列

返回

WH-福虎

产品详情

发动机:    150风冷发动机
车   架:    40mm*80mm矩管车架
车   厢:    1.6m*1.25m全花纹双排客车车厢
钢   板:    6片
后   桥:    长安后桥
轮   胎:    4.50-12三轮互换

 

在线服务

  • 微博
  • 人人
  • 023-47632656 电话
  • QQ

24小时在线服务电话 :023-47632656

技术创新